لیست اخبار

تاریخعنوان
1401/08/03چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus
1401/08/01حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان
1401/07/09حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
1401/07/05حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط شورای انجمن های علمی ایران
1401/07/04حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
1401/07/04حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
1401/07/03چاپ رایگان مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال های معتبرScopus، ISI ، ISC ، پژوهشی و تخصصی
1401/07/03حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1401/07/02نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1401/07/02نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1401/07/02مقالات مورد پذیرش، نحوه شرکت در کنفرانس
1401/07/02اولین فراخوان ارسال مقاله